fb


Knižnica pre mládež mesta Košice oznamuje:

- Letný výpožičný čas  od 1.7. - 31.8.2017 - mimoškolské pobočky na Humenskej, Boženy Němcovej, Merkur, Nám. Jána Mathého, Mier a Nezábudka na Poľovníckej budú k dispozícii v upravenom čase, t.j. denne od pondelka do piatka, v čase od 8.00 do 16 hodiny. LitPark bez úpravy výpožičného času.

- Mesiac autorského čítania (4.7. - 3.8.2017) - Program