Hádaj, pátraj s Guľkom Bombuľkom

Knižnica pre mládež mesta Košice v spolupráci s miestnym úradom Košice-Sever a ZŠ Polianska 1 v Košiciach zorganizovali pre malých čitateľov, žiakov druhého ročníka, literárny zájazd do Zvolenskej Slatiny. Zájazd sa uskutoční vo štvrtok 5.6.2014 v rámci prebiehajúcej súťaže Hádaj, pátraj s Guľkom Bombuľkom, ktorú pripravila pre svojich čitateľov knihovníčka Renáta Hlivková z pobočky Knižnice pre mládež mesta Košice na Námestí Jána Mathého 1.
Výlet do rodiska Márie Ďuríčkovej je pre dvadsiatich súťažiacich čitateľov ďalšou, v poradí už štvrtou etapou veľkého literárneho putovania naprieč celoživotným dielom tejto známej slovenskej spisovateľky, ktoré prebieha pri príležitosti 95. výročia jej narodenia. Toto putovanie sa začalo v Mesiaci knihy, v marci, zoznámením sa so životom a tvorbou autorky. Kým apríl patril Jasietke, postave z rovnomennej knihy Jasietka, s ktorou deti putovali rozprávkovou krajinou a stretávali postavičky zo slovenských ľudových rozprávok, máj im priniesol veľké maľovanie na asfalt pod názvom „Ako sa kreslí Gevenducha“. Pri kreslení tohto zábavného strašidielka z knihy o nezbedných sestrách Danke a Janke sa deti zhostili dôležitej úlohy a zahrali sa na ilustrátorov. Jún prinesie našim pátračom literárny zájazd k rodnému domu spisovateľky, ktorý hrdo nesie pamätnú tabuľu autorky a tiež stretnutie so starostkou Zvolenskej Slatiny, Máriou Klimentovou a s pani riaditeľkou, Darinou Purdekovou a jej deťmi zo Spojenej Základnej a materskej školy Terézie Vansovej vo Zvolenskej Slatine. Stretnutie s deťmi spestrí spoločné čítanie, ktorým košické a slatinské deti podporia práve prebiehajúci celoslovenský detský čitateľský maratón „Čítajme si...“, organizovaný Linkou detskej istoty pri SV pre Unicef.

Pre súťažiacich je na leto pripravené prázdninové pátranie po Ďuríčkovej knihách ukrytých v rôznych knižniciach mesta Košice a v septembri, to celé vyvrcholí slávnostným stretnutím všetkých súťažiacich a zúčastnených, ktoré bude venované narodeniu nezabudnuteľnej autorky a jej celoživotnému mottu: "Dožičme detskej duši tú radosť, to splnenie, to uistenie, že dobrota, krása a neha kráčajú neomylne k víťazstvu spravodlivosti, pretože to každé dieťa potrebuje k duševnému zdraviu.“.

Mária Ďuríčková sa narodila 29. septembra 1919 v Zvolenskej Slatine. Svoje prvé diela začala publikovať v roku 1951 v rôznych časopisoch (Zornička, Ohník). Jej knižným debutom sa stala Rozprávka o dedovi Mrázovi, ktorá vyšla v roku 1954. Vo svojej tvorbe, ktorú celú venovala detskému čitateľovi, dokázala citlivo zachytiť životné zážitky dospievajúcej mládeže a jej konflikty. Často používala žiacky slang a dokázala klásť veľký dôraz na charakter jednotlivých postáv. Hranica medzi reálnym a fantastickým v jej knihách zostala vždy otvorená. Okrem vlastnej tvorby sa venovala zostavovaním zborníkov a výberov, v ktorých často siahala po ľudových námetoch a ľudovej slovesnosti. Popri tom sa venovala prekladom z ruštiny, češtiny a nemčiny. Jej knihy boli preložené do 21 jazykov.

Podujatie prebieha vďaka finančnej podpore Mestskej časti Košice – Sever a starostu Mariána Gaja a výbornej spolupráci so ZŠ Polianska 1 a s pani učiteľkou Blaženou Ihnátovou.