Komunitná knižnica VIII.

Košice privítali viac ako päťdesiat knihovníkov z celého Slovenska. Tí sa v dňoch 16. – 18. júna 2014 zúčastnili celoslovenského odborného seminára Komunitná knižnica VIII, projektu ktorý prezentuje komunitné aktivity verejných knižníc na Slovensku a v zahraničí. Témou aktuálneho ročníka bola rodina a jej vzťah k čítaniu s cieľom prezentovať projekty na podporu čítania v rodinách. Predošlé ročníky prebiehali v mestách Poprad, Vranov nad Topľou, Dolný Kubín, Trnava, Nové Zámky, Prešov, Banská Bystrica a naposledy to bola Bratislava.

Galéria

Projekt KOMUNITNÁ KNIŽNICA realizujú od roku 2008 OZ Korálky a Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v spolupráci s ďalšími knižnicami po celom Slovensku. Ich snahou je predstaviť tak odbornej knihovníckej verejnosti aktivity, ktoré knižnice realizujú s cieľom napomáhať rozvoju komunity v mieste svojho pôsobenia. Komunitné knižnice podporujú dobré spolužitie ľudí v meste, pomáhajú rozvíjať dobré vzťahy nielen medzi ľuďmi, skupinami ľudí , ale aj medzi organizáciami na danom území. Rok 2014 bol Európskym parlamentom vyhlásený za Rok zladenia zamestnania a rodinného života.

Projekt podporilo Ministerstvo kultúry SR a jeho organizátormi sú OZ Korálky, Hornozemplínska knižnica, Vranov nad Topľou, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach a Knižnicou pre mládež mesta Košice.