Literárne Košice Jána Štiavnického 2013

Vyhodnotenie súťažných prác XVIII. ročníka literárnej súťaže Literárne Košice Jána Štiavnického

Odborná porota hodnotila 244 súťažných prác, zapojilo sa 145 dievčat a 99 chlapcov. 

Zloženie poroty:

doc. PhDr. Marián Andričík, PhD.; Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
- kategóia POÉZIA
Môj hrdinský zápisník
Tajuplné príbehy z Dómu svätej Alžbety

Mgr. Markéta Andričíková, PhD.; Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
- kategóia PRÓZA
Môj hrdinský zápisník
Tajuplné príbehy z Dómu svätej Alžbety

PhDr. Peter Karpinský, PhD.; Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
- kategóia POÉZIA, PRÓZA
Chytil som zlatú rybku, ale...

Fotogaléria

Víťazné práce:

PRÓZA

Chytil som zlatú rybku, ale....

1. miesto
Simona Lapčáková - Základná škola, Kežmarská 28, Košice
2. miesto
Peter Bezeg - ZŠ Bruselská 18, Košice
3. miesto
Monika Tomčíková - ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice

Čestné uznanie
Ema Bačová - ZŠ Školská 10, 044 20 Malá Ida
Soňa Sedlárová - ZŠ Gemerská 2, Košice
Miroslava Hnatová - ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice
Veronika Berezňaninová - ZŠ Masarykova 19/A, Košice
Daniela Vargová - ZŠ Školská 10, 044 20 Malá Ida
Tomáš Ján Liška - ZŠ Nám.L.Novomeského 2, Košice

Môj hrdinský zápisník

1.miesto
Lukáš Lipčák - Základná škola Bruselská 18, Košice
2.miesto
Veronika Kaduková - ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice
3.miesto
Katarína Sobinkovičová - ZŠ Trebišovská 10, Košice
Čestné uznanie
Daniela Vargová - ZŠ Bruselská 18, Košice

Tajuplné príbehy z Dómu sv. Alžbety

1.miesto
Gabriela Ungvölgyiová - Základná škola Bruselská 18, Košice
2.miesto
Maximilián Goleňa - ZŠ Staničná 13, Košice
3.miesto
Samuel Nagy - ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice

Čestné uznanie
Martina Vargová - ZŠ Park Angelinum 8, Košice
Simona Bajiová - ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice

POÉZIA

Chytil som zlatú rybku, ale....

1. miesto
Diana Ruzsinszká – ZŠ Školská 10, 044 20 Malá Ida
2. miesto
Veronika Mlynská – ZŠ Bruselská 18, Košice
3. miesto
Samuel Sirotňák – Základná škola, Považská 12, Košice

Čestné uznanie
Richard Rzepiel - ZŠ Bruselská 18, Košice;
Jozef Varga - ZŠ Školská 10, 044 20 Malá Ida
Matej Mrok - ZŠ Školská 10, 044 20 Malá Ida
Kamil Genčúr - Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina

Môj hrdinský zápisník

1.miesto
Jana Biganičová - ZUŠ Jána Melkoviča; Stará Ľubovňa
2.miesto
Adam Kollár - ZUŠ Jána Melkoviča; Stará Ľubovňa
3.miesto
Barbora Plutová - ZUŠ Jána Melkoviča; Stará Ľubovňa

Čestné uznanie
Richard Rzepiel - ZŠ Bruselská 18, Košice

Tajuplné príbehy z Dómu svätej Alžbety

1.miesto
Barbora Plutová - ZUŠ Jána Melkoviča; Stará Ľubovňa
2. miesto
neudelené
3. miesto
neudelené

Čestné uznanie
Bianka Szepesiová - ZŠ Bruselská 18, Košice
Alex Papoušek - Základná škola Kežmarská 28, Košice