Články

Motivačné aktivity 2

 Knižnica pre mládež mesta Košice v spolupráci s Mestom Košice, Stanislavom Vidovičom, veľvyslancom Slovinskej republiky na Slovensku, Poľským inštitútom, Bratislava a s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR pripravila pre knihovníkov a pedagogických pracovníkov Slovenska medzinárodný odborný seminár: 

„ Motivačné aktivity s detským čitateľom 2“- Ako zaujať násťročných... ,
ktorý bude prebiehať v Knižnici pre mládež mesta Košice na Tajovského 9 v Košiciach v dňoch 22.11 a 23.11.2012.

Programová štruktúra semináru je primárne zameraná na problémy čítania a nečítania v staršom školskom veku a stredoškolákov , jej kvalitu podčiarkujú odborné príspevky prof. PhDr. Zuzany Stanislavovovej, CSc. (Prešovská univerzita, Prešov), Mgr.Tibora Hujdiča (Detské kníhkupectvo pána Mrkvu), ako aj zahraničných hostí z Maďarska (Ignácz Lászlóné Mónika - Mestská knižnica Móricza Zsigmonda, Nyiregyháza), Slovinska (Veronika Vurnik Škrabec - Mestská knižnica, Ljubljana) a Poľska (Andrzej Ociepa - riaditeľ Mestskej verejnej knižnice, Wroclaw).

Odborným garantom projektu je Mgr. Gabriela Futová, ústredná metodička pre prácu s deťmi a mládežou Slovenskej národnej knižnice v Martine.
Iveta Hurná, riaditeľka knižnice: „Cieľom seminára je poskytnúť priestor pre odborné stretnutie najmä detských knihovníkov, ale aj pedagógov. Pozvali sme ako lektorov, tak aj zahraničných knihovníkov, ktorí pracujú v podobnom type knižníc, ako je tá naša t. z. so zameraním na deti a mládež. Očakávame okrem zaujímavých prednášok a prezentácií aj vzájomnú výmenu skúseností a spoločné hľadanie krokov a ciest, ako pomôcť našim tínedžerom na ceste ku knihe a čítaniu. “

PROGRAM ODBORNÉHO SEMINÁRA:

22. november 2012 (štvrtok)
10.00 - Problém: čítanie tínedžerov – prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc., Prešovská univerzita v Prešove
11.30 - Dobrá kniha je poklad, zlá kniha duch mučiaci – Mgr. Tibor Hujdič, Detské kníhkupectvo pána Mrkvu
13.00 - prestávka na obed
14.30 - Kultúrne vzdelávanie detí a mládeže – Andrzej Ociepa, riaditeľ Mestskej verejnej knižnice, Wroclaw, Poľsko
16.00 - predpokladané ukončenie prednášok
17.00 - voľná diskusia a výmena skúseností účastníkov medzinárodného odborného seminára

23. november 2012 (piatok)
8.30 - Jeseň v piesni – vzorové podujatie Mestskej knižnice Móricza Zsigmonda, Nyiregyháza, v knižnici na ul. Dávida Feju 5 (v maďarskom jazyku)
10.00 - Moja obľúbená knižka – Veronika Vurnik Škrabec, Mestská knižnica, Ljubljana, Slovinsko
11.30 - Rôzne formy práce s nadanými mladými čitateľmi – Ignácz Lászlóné Mónika,
Mestská knižnica Móricza Zsigmonda, Nyiregyháza, Maďarsko
13.00 - predpokladané ukončenie prednášok

Fond na podporu umenia