Články

Motivačné aktivity III.

 Knižnica pre mládež mesta Košice s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR pripravila medzinárodný odborný seminár Motivačné aktivity s detským čitateľom 3 venovaný knihovníkom a pedagogickým pracovníkom. Jeho cieľom je ukázať spôsoby ako pracovať s detským čitateľom a tiež vzájomne sa podeliť o vlastné podujatia a skúsenosti. Súčasťou programu budú ukážky úspešných knihovníckych podujatí odprezentované za priamej účasti žiakov košických základných škôl. 

Seminár bude prebiehať v pobočke LitPark, Knižnice pre mládež mesta Košice na Kukučínovej 2 v Košiciach v dňoch 20.11. - 21.11.2013.
Iveta Hurná, riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice: „Našim cieľom je poskytnúť priestor pre odborné stretnutie najmä detských knihovníkov a pedagógov. Pozvanie prijali domáci aj zahraničných lektori a knihovníci zo Slovenska, Čiech a Poľska. Okrem odborných prezentácií, prednášok a podujatí s deťmi je tu dôležitá motivačná aj vzájomnú výmena skúseností a spoločné hľadanie spôsobov ako pomôcť našim deťom na ceste ku knihe a k samotnému čítaniu.“
Program seminára:

20.11.2013 (streda)
• 9.00 hod. Knižné hádanky (knihy, ktoré by ste nezobrali do rúk) - podujatie s deťmi pre 7. - 8. ročník, Mgr. Tibor Hujdič – Detské kníhkupectvo pána Mrkvu
• 10.00 hod. Arnold Lobel: Kvak a Čľup sú kamaráti - podujatie s deťmi pre 1. - 2. ročník, Viera Némethová, Mikuláš Baňák - Miestna knižnica Petržalka
• 11.00 hod. Roald Dahl: Žirafa, Pelly a ja - podujatie s deťmi pre 2. - 3. ročník, PhDr. Ľudmila Hrdináková – Univerzita Komenského v Bratislave, Mgr. Natália Mazanová, projekt „Mama, tata, čítajte s nami!”
• 12.00 hod. prestávka na obed
• 13.30 hod. Metódy práce s "novým" detským čitateľom, PhDr. Ľudmila Hrdináková, Univerzita Komenského v Bratislave, Mgr. Natália Mazanová - projekt „Mama, tata, čítajte s nami!”
• 14. 30 hod. diskusia
• 15.00 hod. Ako zorganizovať kampaň čítania tínedžerov, Ewa Pietraszek, Mestská verejná knižnica Wroclaw (Poľsko)
• 16.00 hod. diskusia
• 17.00 hod. spoločenský večer v knižnici LITPARK

21.11.2013 (štvrtok)
• 9.00 hod. Václav Čtvrtek: Kolotoč v Afrike - podujatie s deťmi pre 3. ročník, Lenka Macháčková, Mestská knižnica Nová Paka (Česko)
• 10.00 hod. Ray Bradbury: Burácení hromu - podujatie s deťmi pre 7. ročník, Jitka Jílková, Mestská knižnica Most (Česko)
• 11.00 hod. Ľudmila Podjavorinská: Čin – Čin - podujatie s deťmi pre 8. ročník, Mgr. Elena Gašparovičová, Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
• 12.00 hod. diskusia a ukončenie seminára
• 13.00 hod. Krajská konferencia Spolku slovenských knihovníkov

Fond na podporu umenia