Zobúdzanie fontány

2.mája 2013 o 10.00 hod. sa uskutoční XII. ročník rozprávkového zobúdzania fontány.  Toto obľúbené zábavno-súťažné dopoludnie tradične pripravuje Knižnica pre mládež mesta Košice v spolupráci s Mestskou časťou Košice – Sídlisko Ťahanovce a deťmi miestnych základných a materských škôl. Obyvatelia sídliska Ťahanovce a jeho návštevníci sa tak môžu tešiť na pestrý program, plný súťaží, spevu a tanca, ktorý vyvrcholí slávnostným spustením sídliskovej fontány.