MOTIVAČNÉ AKTIVITY S DETSKÝM ČITATEĽOM 2016

Knižnica pre mládež mesta Košice pozýva na medzinárodný odborný seminár pre knihovníkov a pedagogických pracovníkov Motivačné aktivity s detským čitateľom. 

Dátum: 24. – 25. november 2016

Miesto: LitPark, Kukučínova 2, areál Kasární/Kulturparku – pavilón Bravo

Prihláška/návratka: https://goo.gl/forms/5rk1GiDDLKSLFp372  (potrebné zaslať do 21.11.2016)

Program:  (Pdf)

24.11.2016

09:00 hod. – Júlia Štefeková, Veronika Nouzová
- podujatie s deťmi „ S Kelvinom na cestách “ pre 1. ročník ZŠ
Malokarpatská knižnica v Pezinku

10:00 hod. – Ľudmila Hrdináková
- analýza podujatia
Filozofická fakulta UK, Bratislava
10:30 hod. – Jarmila Košťálová
- podujatie s deťmi „ Jak ti je, Filipe? “ pre 4. ročník ZŠ
Knihovna města Ostravy
11:30 hod. – Ľudmila Hrdináková
- analýza podujatia
Filozofická fakulta UK, Bratislava
12:00 - 13:30 hod. – Obedňajšia prestávka
13:30 hod. – Marcin Skrabka
- Urob si knihyGO, alebo ako gamifikovať knižky na smartfónoch
Goodbooks Wroclav
14:30 hod. – Jarmila Košťálová
- prezentácia aktivít a projektov knižnice na podporu čítania
Knihovna města Ostravy
15:30 hod. – Friederike Schmidhuber, Sabine Schumann
- praktický workshop pre knihovníkov
Münchner Stadtbibliothek
16:30 hod. – spoločenský večer

25.11.2016

09:00 hod. – Friederike Schmidhuber, Sabine Schumann
- prezentácia aktivít a projektov knižnice na podporu čítania
Münchner Stadtbibliothek
10:00 hod. – Friederike Schmidhuber, Sabine Schumann
- praktický workshop pre knihovníkov
Münchner Stadtbibliothek
11:00 hod. – Tibor Hujdič
- podujatie s deťmi, pre 8. ročník ZŠ
pán Mrkvička, Bratislava
12:00 hod. – Ľudmila Hrdináková
- analýza podujatia
Filozofická fakulta UK, Bratislava
12:30 - 14:00 hod. – Obedňajšia prestávka
14:00 hod. Marcin Skrabka
- praktický workshop pre knihovníkov
Goodbooks Wroclav

Všetky náklady s účasťou na seminári hradí vysielajúca organizácia, pri registrácii je potrebné uhradiť vložné vo výške 3,- €.

Možnosti ubytovania

Projekt podporil Goethe-Institut Slowakei a z verejných zdrojov Fond na podporu umenia