Podujatia

  • Kráľ čitateľov 

Súťaž o titul Kráľa detských čitateľov Knižnice pre mládež mesta Košice je vyhlasovaná každoročne. Hľadá toho najodvážnejšieho a najsčítanejšieho adepta z radu našich čitateľov, ktorý na seba prevezme všetky kráľovské povinnosti. Kráľ/kráľovná nás sprevádza na aktivitách knižnice a reprezentuje našu knižnicu. 

  • Noc s Andersenom

Podujatie je venované narodeniu dánskeho rozprávkara H.Ch.Andersena a nesie sa v duchu pozitívneho vzťahu k čítaniu, láske ku knihám a ku rozprávkam. Jeho spoločným menovateľom sú nezabudnuteľné zážitky čitateľov z noci strávenej v knižnici spolu s rozprávkovými bytosťami od výmyslu sveta. Noc s Andersenom je medzinárodným podujatím, ktoré sa na Slovensku traduje od roku 2002 a od roku 2006  je koordinované Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc.

  • Večerníčkové čítania

Komunitné podujatia pre deti a ich rodičov, ktoré ukazujú možnosti ako sa dá zatraktívniť dieťaťu čítanie a podčiarkujú dôležitosť čítania pre ďalší rozvoj dieťaťa. Starším ponúkajú prezentáciu kvalitnej literatúry a snažia sa v nich vyvolať potrebu mať dobrú knihu vždy po ruke.

  • Prázdninové aktivity

Alternatívne ponuky zmysluplného trávenia voľného času čitateľov počas prázdnin (zážitkové čítania, tvorivé dielne, zábavno-súťažné podujatia). 

  • Letná čitáreň v ZOO

Piatkové letné stretnutia s náučnou literatúrou o živej či neživej prírode, alebo o rozprávkových zvieratkách organizované v spolupráci so Zoologickou záhradou Košice počas letných prázdnin.

  • Súťaže

Zábavno-súťažné dopoludnia na motívy známych kníh s cieľom prezentácie literárnej tvorby: Hľadá sa....Harry Potter, Pipi dlhá pančucha, Psíček a mačička, Nezblázni sa mamička