Nezblázni sa, mamička.

Nezblázni saGabika Futová

Knižnica pre mládež mesta Košice, pobočka na Humenskej ulici č.9
Vás srdečne pozýva na zábavno-súťažné dopoludnie pre rodičov a ich deti
Nezblázni sa, mamička,
ktoré sa uskutoční 29.1.2013 o 10.00 hod.
v priestoroch kultúrno-spoločenského centra Átrium klubu v Zuzkinom parku č.4, Košice.
Hosťom podujatia bude Gabriela Futová, autorka rovnomennej knihy.