Motivačné aktivity 4

Knižnica pre mládež mesta Košice v dňoch 13.-14.11.2014 pripravuje 4.ročník medzinárodného odborného seminára Motivačné aktivity s detským čitateľom, na ktorý pozýva knihovníkov a pedagógov Slovenska.

Hlavným cieľom dvojdňového seminára je ponúknuť tipy na to ako byť kreatívnym v práci s detským čitateľom, ako je možné zaujať a podnietiť deti k čítaniu, ale aj poskytnúť účastníkom priestor na vzájomnú výmenu skúseností. Jeho program postupne ponúkne podujatia s deťmi a prezentácie domácich a zahraničných lektorov zo Slovenska, Nemecka, Poľska a Čiech.

Plagát-Program

POZOR zmena v programe dňa 13.11.2014 o 11.00 hod. v programe seminára vystúpi Jana Vyskočilová z Mestskej knižnice Sedlčany s podujatím Poézia v povetrí, podujatie s deťmi a nahradí pôvodne zaradený príspevok Dobrodružstvo v knižnici od Ivety Novotnej z Mestskej knižnice, Chrudim.

Svoju účasť na seminári je potrebné potvrdiť formou elektronickej prihlášky najneskôr do 11.11.20114.

Prihláška na registráciu: http://goo.gl/forms/Xs1utylZmJ

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, Slovenskej asociácie knižníc, Bratislava a Goetheho inštitútu, Bratislava a bude prebiehať v pobočke Knižnice pre mládež mesta Košice, LitPark, na Kukučínovej 2 v Košiciach.

Fond na podporu umenia