Dni mesta Košice 2017

Knižnica pre mládež mesta Košice prispeje svojimi podujatiami k oslavám Dní mesta Košice, ktoré každoročne prebiehajú pri príležitosti udelenia prvej erbovej listiny mestu Košice (7. mája 1369). Ich 23. ročník bude prebiehať v dňoch od 29. apríla do 8. mája a knižnica na tieto dni do programu zaradila Zobúdzanie fontány na sídlisku Ťahanovce, zábavno-súťažné potulky historickým centrom a tiež už tradičné slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Literárne Košice Jána Štiavnického.

Iveta Hurná, riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice, informuje o programe pobočiek v rôznych mestských častiach: „Tie pripravili okrem bežných podujatí rozprávkové prebúdzanie sídliskovej fontány v spolupráci s mestskou časťou Ťahanovce, ktoré bude prebiehať pod názvom Čo si hračky rozprávali 3. mája o 10.00 hod. na Americkej triede sídliska Ťahanovce, ďalej súťažno-vzdelávacie podujatia pre školské kolektívy zo sídliska Terasa a mestskej časti Juh, pod názvami Skryté poklady nášho mesta, alebo čo by mal poznať každý Košičan a Vraňare dobývajú Košice, ktoré sa uskutočnia 3. mája o 9.00 hod. a 4. mája o 17.00 hod. v historickom centre nášho mesta. No a k oslavám už tradične patrí aj slávnostné vyhlásenie výsledkov našej už medzinárodnej literárnej súťaže pre mladé talenty, Literárne Košice Jána Štiavnického, ktoré sme zaradili na štvrtok, 4. mája do LitParku, so začiatkom o 10.00 hod. Náš program vyvrcholí 9. mája o 8.30 hod. vedomostným súbojom žiakov základných škôl, Milujem Košice, ktorý spoločne pripravili školské pobočky v ZŠ Sv. Cyrila a Metoda a ZŠ s MŠ Sv. Marka Križina a pobočka Nezábudka na Poľovníckej 8.“ Okrem toho knižnica svojou aktívnou účasťou podporí celomestské podujatie Varenie mestského gulášu.

Program:
3.5.2017 o 10.00 hod.; Prebúdzanie fontány, Čo si hračky rozprávali, Americká trieda, sídlisko Ťahanovce
3.5.2017 o 09.00 hod.; Skryté poklady nášho mesta, alebo čo by mal vedieť každý Košičan, historické centrum
4.5.2017 o 10.00 hod.; Literárne Košice Jána Štiavnického, vyhlásenie výsledkov, LitPark, Kukučínova 2
4.5.2017 o 17.00 hod.; Vraňari dobývajú Košice, historické centrum
9.5.2017 o 8.30 hod.; Milujem Košice, vedomostný súboj škôl, Nezábudka, Poľovnícka 8

 

Fond na podporu umenia