Literárne Košice Jána Štiavnického 2017 - výsledky

V krajine bláznov

Próza

Hodnotil: Karpinský Peter, PhDr., PhD. Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

1. miesto – Daša Belková (ZŠ Staničná, Košice)
2. miesto – Barbora Čemanová (ZŠ Polianska, Košice), Denisa Tokárová (ZŠ Bruselská 18)
3. miesto – Adam Budzak (ZŠ Bruselská, Košice), Miroslava Penxová (ZŠ a MŠ Nálepkovo, Školská 684, 053 33)

Čestné uznanie:

Filip Halász (ZŠ Polianska, Košice)
Ľubomír Homulka (ZŠ Bruselská, Košice)
Sára Karafová (ZŠ Bruselská, Košice)
Michaela Martiňuková (ZŠ Sv.Cyrila a Metoda, Bernolákova, Košice)
Ema Pudelková (ZŠ 15.októbra Pivnica, Srbsko)
Ivana Timková (ZŠ s MŠ Sv. Marka Križana, Košice-Krásna)

Poézia

Hodnotil: Andričík Marián, doc., PhDr., PhD. Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

1. miesto – neudelené
2. miesto – Daniela Zádorová (ZŠ Krosnianska 2, Košice)
3. miesta – Alex Ferko (ZŠ Drábova, Košice)

Čestné uznanie:

Samuel Franko (ZŠ Tomášikova, Košice)
Martin Harach (ZŠ Bruselská, Košice)
Dominik Kelbel (ZŠ Drábova, Košice)
Lívia Kuriplachová (ZŠ Spojená škola, Svidník)
Patrik Pavlišin (ZŠ Krosnianska 2, Košice)
Tomáš Andrejčák (ZŠ Drábova, Košice)
Sára Snaková (ZŠ Trebišovská 10, Košice)
Michaela Urbanová (ZŠ Trebišovská 10)

Každý deň bojujem s trojhlavým drakom

Próza

Hodnotila: Andričíková Markéta, Mgr., PhD. Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

1. miesto – Mikuláš Marko (ZŠ Bruselská, Košice)
2. miesto – Hilda Henriett Horváth (ZŠ ,MŠ a Kolégium Békešská Čaba, Maďarsko)
3. miesto – Patrik Graban (ZŠ Polianska, Košice)

Čestné uznanie:

Barbora Kopnická (Evanjelické gymnázium J.A . Komenského, Košice)
Dorota Filková (ZŠ Sv. Cyrila a Metoda Bernolákova 18, Košice)
Sebastián Ujhelský (ZŠ Krosnianska 2, Košice)
Dajana Brnová (ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci, Srbsko)
Leandra Jeszeová (ZŠ Kežmarská 30, Košice)

Poézia

Hodnotil: Gavura Ján, doc., Mgr. et Mgr., PhD. Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

1. miesto – Michal Fígeľ (ZŠ Tomášikova, Košice)
2. miesto – Jana Bertová (ZŠ Považská, Košice), Barbora Lažíková (ZŠ Tomášikova, Košice)
3. miesto – Michaela Ferenčiková (ZŠ Hroncova, Košice)

Čestné uznanie:

Richard Briškár (ZŠ Drábova , Košice)
Martin Buchala (ZŠ Bruselská, Košice)
Kristína Drotárová (Spojená škola, ZŠ Cenrtálna 464, Svidník)
Tomáš Olšavský (ZŠ Hroncova, Košice)

Ale on je iný!/Ale ona je iná!

Próza

Hodnotila: Andričíková Markéta, Mgr., PhD. Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

1. miesto – Olívia Jánošíková (ZŠ Krosnianska 4, Košice)
2. miesto – neudelené
3. miesto – Michal Lukáč (Gymnázium Sv. Edity Steinovej, Košice)

Čestné uznanie:

Valentína Imreková (ZŠ 15.októbra, Pivnica, Srbsko)
Tamara Lakatošová (ZŠ Sv.Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice)
Liliana Almašiová (ZŠ Gemerská, Košice)
Saskia Hajdučeková (ZŠ Gemerská, Košice)

Poézia

Hodnotil: Gavura Ján, doc., Mgr. et Mgr., PhD. Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

1. miesto – Nina Gajdošíková (ZŠ Bruselská, Košice)
2. miesto – Laura Mrázová (ZŠ Bruselská, Košice)
3. miesto – Lukáš Poprocký (ZŠ s MŠ Sv. Marka Križina, Košice-Krásna)

Čestné uznanie:


Katarína Helmeciová (Gymnázium Alejová, Košice)
Anna Kristína Krištová (ZŠ Drábova, Košice)
Viktória Macáková (ZŠ Drábova, Košice)
Sebastián Šesták (ZŠ Drábova, Košice)
Ema Výravcová (ZŠ Drábova, Košice)

Projekt bol spolufinancovaný z dotácie Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky.

Fotogaléria 

 

Fond na podporu umenia