Čítajme si! - Čitateľský maratón

Knižnica pre mládež mesta Košice sa dňa 31. mája 2017 zapojila do celoslovenského čitateľského maratónu ČÍTAJME SI, ktorý po desiatykrát úspešne organizovala Linka detskej istoty. Tento rok knižnica prekonala minuloročný rekord a zapojila až 2.040 čítajúcich detí. 

„Je to čitateľský maratón, ktorého cieľom je pritiahnuť k čítaniu čo najviac detí a poukázať tým na veľký význam literatúry pre deti a mládež. Tá má vplyv jednak na zdokonaľovanie ich slovnej zásoby, ďalej na rozvoj predstavivosti a v neposlednom rade samozrejme na vzdelávanie a duchovný rast“, hovorí zástupkyňa riaditeľky Knižnice pre mládež mesta Košice, Kamila Prextová.

„Tento projekt vznikol pred desiatimi rokmi a jeho krstnou mamou je prozaička, novinárka, dramaturgička a známa humoristka Oľga Feldeková, ktorá je pomerne často aj našim hosťom na rôznych podujatiach venovaných deťom.“ V rámci celodenného čítania, ktoré predstavuje 6-hodinové nonstop čítanie a prebieha od 9.00 hod. do 15.00 hod. sa deti po celom Slovensku pokúsia, rovnako ako po minulé rok, prekonať minuloročný rekord. „V roku 2016 sa tejto čitateľskej aktivity na Slovensku zúčastnilo 40.954 detí vo veku od 6 až 15 rokov. Nás teší, že naša knižnica prispela naozaj krásnym číslom čítajúcich detí . Bolo ich až 1.922 v pätnástich pobočkách.“

Snahou organizátorov akcie je každoročne zapojiť čo najväčší počet detí. „A výnimkou neboli ani naše pobočky, ktoré do čitateľského maratónu pravidelne zapájajú celé školské kolektívy. Nie je pre nás novinkou, že sa nám zapoja celé ročníky a dokonca niekedy aj celé školy. Čítalo sa v Nezábudke na Poľovníckej 8, LitParku na Kukučínovej 2, na Humenskej 9, v OC Merkur na Boženy Němcovej 27, v OD Mier na Nám. Jána Mathého 1 a ďalej na školských pobočkách - ZŠ Belehradská, ZŠ Bruselská, ZŠ Bukovecká, ZŠ Čordákova, ZŠ Družicová, ZŠ Mateja Lechkého, Jána Pavla II. č. 1, ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, ZŠ Krosnianska 2, ZŠ Krosnianska 4, ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21 a v ZŠ Janigova. Samozrejme individuálne sa mohli zapojiť aj jednotlivci, v ktorejkoľvek z týchto pobočiek. A jedinou podmienkou bol vek 6-15 rokov“, dodala Kamila Prextová.

 

Fond na podporu umenia