Vizuálne čítanie - seminár

Knižnica pozýva na seminár Vizuálne čítanie. Ide o koncept výučby čítania, podpory verbalizácie a rozvoja sluchovej diferenciácie pre deti so špeciálno-pedagogickými výchovno-vzdelávacími potrebami s pomocou moderných technológií.

KEDY: 14. 11. 2017 (utorok) od 13.00 - 16.00 hod. 
obsadenosť max. 50

KDE: LitPark, Knižnica pre mládež mesta Košice,
areál Kasární/Kulturpark, budova Bravo, Kukučínova 2, Košice

PRIHLÁŠKA: TU

Školiteľ: Ing. Dušan Baranec, otec dieťaťa so ŠPVVP
dusan.baranec @ visualreading.org,
Web: www.visualreading.org.
Ukážka práce s programom z MŠ Iľjušinova Bratislava: youtube

Organizátori: Knižnica pre mládež mesta Košice, CVI Košice, n.o., Žltý amarant, o.z.

Plagát - Pdf

Fond na podporu umenia