Motivačné aktivity s detským čitateľom 2017

Knižnica pre mládež mesta Košice pozýva na medzinárodný odborný seminár pre knihovníkov a pedagogických pracovníkov Motivačné aktivity s detským čitateľom. 

Dátum: 23. – 24. november 2017

Miesto: LitPark, Kukučínova 2, areál Kasární/Kulturparku – pavilón Bravo

Prihláška/návratka - registrácia najneskôr do 20.11.2017: 
 https://goo.gl/forms/uYLWA0b98tShEUC23

Program: v PDF

23.11.2017

9:00 hod. – Veronika Kaszás
- podujatie s deťmi „Živé knihy“ - 7. ročník ZŠ
Fővárosi Szabó Ervin könyvtár, Budapešť (Maďarsko)

10:00 hod. – Ľudmila Hrdináková 
- analýza podujatia
Filozofická fakulta UK, Bratislava

10:15 hod. – Natália Malíková, Gabriela Kuncová 
- podujatie s deťmi „(Ne)obyčajná tvár“ - 5. ročník ZŠ, 
Knižnica pre mládež mesta Košice

11:00 hod. – Ľudmila Hrdináková
- analýza podujatia

11:15 hod. – Christiane Bornett
- podujatie s deťmi „Snehovobiela rukavica"- 2. ročník ZŠ
Stadtbibiothek Reinickendorf Berlin (Nemecko)

12:00 hod. – Ľudmila Hrdináková 
- analýza podujatia

12:15 - 13:30 hod. – Obedňajšia prestávka

13:30 hod. – Péter Fodor
- prezentácia „Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v meniacej sa knižnici“
Fővárosi Szabó Ervin könyvtár, Budapešť (Maďarsko)

14:30 hod. – Iveta Cehelská
- prezentácia „TEEN - priestor pre mladých, kde to žije“
Knihovna Jiřího Mahena, Brno (Česko)

15:30 hod. – Christiane Bornett 
- prezentácia „Literárna mediácia a podpora čítania v mestskej knižnici Reinickendorf ako príklad ponuky na vzdelávanie vo verejných knižniciach v Berlíne v kontexte digitálnej zmeny“
Stadtbibiothek Reinickendorf Berlin (Nemecko)

16:30 hod. – Diskusia + spoločenský večer

24.11.2017

8:15 hod. – Csépányi Zoltán, Szabó Eszter 
- podujatie s deťmi „S nami každé miesto zažiari“ - 9. ročník ZŠ
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger (Maďarsko)

9:15 hod. – Ľudmila Hrdináková
- analýza podujatia
Filozofická fakulta UK, Bratislava

9:30 hod. – Jana Poláková
- podujatie s deťmi „Deti so žltou hviezdou“ - 9. ročník ZŠ
Knihovna Jiřího Mahena, Brno (Česko)

10:50 hod. – Ľudmila Hrdináková 
- analýza podujatia

11:00 hod. – Éva Dienes
- podujatie s deťmi „Pátranie po dračej literatúre“ - 4. ročník ZŠ
Fővárosi Szabó Ervin könyvtár, Budapešť (Maďarsko)

12:00 hod. – Ľudmila Hrdináková 
- analýza podujatia

12:15 hod. – Tibor Hujdič
- podujatie s deťmi „Odborný text v knižnici“ - 8. ročník ZŠ
pán Mrkvička, Bratislava

13:30 - 14:30 hod. – Obedňajšia prestávka

14:30 hod. – Helena Mlejová 
- prezentácia „Americké knižnice pre deti a mládež“
Mestská knižnica v Bratislave

15:30 hod. – Diskusia + Záver

Možnosti ubytovania

Všetky náklady spojené s účasťou na seminári hradí vysielajúca organizácia. Účastnícky poplatok 5,- € sa platí až na mieste pri registrácii účastníkov.  

Podujatie finančne podporili GOETHE-INSTITUT BRATISLAVA a Slovenská asociácia knižníc.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia