Zlaté vajco (slovenskej literatúry)


Zlaté vajco B.S.T. je komorná inscenácia inšpirovaná životom a dielom Boženy Slančíkovej Timravy, ktorá zároveň pracuje s citáciami z jej memoárových, epištolárnych a hlavne beletristických textov, popretkávaná bohatým inventárom dobových súvislostí a podstatných detailov zo sveta súdobej literatúry a hudby európskeho významu hľadaním jednej zo schodných ciest, ako túto subtílnu, no napriek tomu vysoko vyčnievajúcu osobnosť inšpiratívne priblížiť aj súčasnosti.

Úcinkujú: Margit Garajszki, Katarína Šafaríková
Rézia: Silvester Lavrík

Metodický materiál zameraný na dramatizáciu, réžiu, inscenovanie a javiskovú reč- Pdf

Fotogaléria

Fond na podporu umenia