Nové knihy

Knižnica pre mládež mesta Košice v závere roka rozšírila pre svojich čitateľov fond o najzaujímavejšie knižné novinky. Vďaka projektu „Nové knihy“ pribudlo 817 kníh rôznych žánrov. Knihám sa tešia detskí čitatelia vo všetkých pobočkách knižnice po celom meste.

Knižnica vyberala a nakupovala pre všetky svoje pobočky, preto sa k najnovším knižným novinkám dostanú deti po celom meste. „Máme 21 pobočiek.

Pri výbere kníh sme rovnako ako po minulé roky zohľadňovali ich individuálne potreby vyplývajúce z počtu a typu používateľov“, hovorí o predvianočných nákupoch knižnice zástupkyňa riaditeľky Knižnice pre mládež mesta Košice, Kamila Prextová. „Na nákup sme využili projekt Fondu na podporu umenia - Nové knihy, ktorý nám pomohol obohatiť ponuku pre prioritnú vekovú skupinu našej knižnice, mladších čitateľov vo veku od 6 do 15 rokov.“ Knižnica ale nakupovala priebežne po celý rok, aby disponovala vždy tým najkvalitnejším a najzaujímavejším z pôvodnej aj prekladovej literatúry. Za rok 2017 jej pribudlo 5.854 zväzkov, z čoho 4.925 kusov tvorí beletria a 929 kusov náučná literatúra. A aby sa mladí čitatelia, alebo ich rodičia vedeli ešte lepšie orientovať v ponúkaných domácich novinkách na trhu, knižnica pre nich aj tento vydala katalóg Najlepšie detské knihy 2017. „Ten je k dispozícii vo všetkých pobočkách našej knižnice, alebo v digitálnej podobe na našej webovej stránke www.kosicekmk.sk“, dodáva Kamila Prextová.

Nákup literatúry bol financovaný z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

Fond na podporu umenia