Dotazník spokojnosti

Blíži sa Mesiac knihy a v rámci neho aj celoslovenská aktivita Týždeň slovenských knižníc (13. – 19.3.2017), s jednotným mottom - Knižnice pre všetkých. „Naša knižnica vždy tieto aktivity, celoslovenské či medzinárodné, pravidelne podporuje s množstvom sprievodných podujatí v každej zo svojich pobočiek. Tento rok sa chceme zamerať aj na cielené skvalitňovanie poskytovaných služieb“, hovorí Iveta Hurná, riaditeľka knižnice o zámeroch v najbližšom období. V tom má knižnici pomôcť práve spomínaný dotazník spokojnosti. Ten sprostredkuje názory, pripomienky a podnety priamo od používateľov, ktorí teraz môžu vyjadrením svojho názoru, svojej spokojnosti resp. nespokojnosti upozorniť na potrebu niečo zmeniť, vylepšiť či doplniť.

Čítať ďalej: Dotazník spokojnosti

Literárne Košice Jána Štiavnického XXII. ročník

Knižnica pre mládež mesta Košice vypisuje XXII. ročník súťaže pre mladých začínajúcich autorov Literárne Košice Jána Štiavnického.

Kto sa môže zúčastniť:
- Žiak 5. – 9. ročníka základných škôl
- Žiak 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií

Témy pre poéziu a prózu pre rok 2017:

  • Každý deň bojujem s trojhlavým drakom
  • V krajine bláznov
  • Ale on je iný!/Ale ona je iná!

Súťažné práce je potrebné odoslať v elektronickej podobe najneskôr do 3. apríla 2017 na adresu: sutazekniznica (@) gmail.com

Čítať ďalej: Literárne Košice Jána Štiavnického XXII. ročník

Fond na podporu umenia