Literárne Košice Jána Štiavnického XXII. ročník

Knižnica pre mládež mesta Košice vypisuje XXII. ročník súťaže pre mladých začínajúcich autorov Literárne Košice Jána Štiavnického.

Kto sa môže zúčastniť:
- Žiak 5. – 9. ročníka základných škôl
- Žiak 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií

Témy pre poéziu a prózu pre rok 2017:

  • Každý deň bojujem s trojhlavým drakom
  • V krajine bláznov
  • Ale on je iný!/Ale ona je iná!

Súťažné práce je potrebné odoslať v elektronickej podobe najneskôr do 3. apríla 2017 na adresu: sutazekniznica (@) gmail.com

Predpokladaný termín pre slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže: 4. máj 2017 o 10.00 hod. v pobočke LitPark, areál Kasární/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice

Porota:
 - Andričík Marián, doc., PhDr., PhD. Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie,   Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
 - Andričíková Markéta, Mgr., PhD. Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
- Gavura Ján, doc., Mgr. et Mgr., PhD. Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
- Karpinský Peter, PhDr., PhD. Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Formálna úprava literárnych prác:
 - Formát strany: A4 (297 mm x 210 mm)
 - Okraje textu: normálne, t.j. 2,5 cm zhora; 2,5 cm zdola; 2,5 cm zľava; 2,5 cm sprava
 - Riadkovanie: 1,5
 - Veľkosť písma: 12 bodov, typ písma Times New Roman
Rozsah strán:
 - Próza - maximálne 5 normostrán
 - Poézia - maximálne 4 normostrany
Povinné údaje na 1. strane:
 - Meno a priezvisko žiaka
 - Názov témy
 - Meno pedagóga
 - Názov školy
 - Trieda
 - Vek

Projekt je spolufinancovaný z dotácie Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky

Plagát

 

 

Fond na podporu umenia