fb


Knižnica pre mládež mesta Košice oznamuje:

 - Pobočka na ZŠ Družicová 4 bude v dňoch 21.8. - 25.8.2017 ZATVORENÁ 

- Letný výpožičný čas  od 1.7. - 31.8.2017 - mimoškolské pobočky na Humenskej, Boženy Němcovej, Merkur, Nám. Jána Mathého, Mier a Nezábudka na Poľovníckej budú k dispozícii v upravenom čase, t.j. denne od pondelka do piatka, v čase od 8.00 do 16 hodiny. LitPark bez úpravy výpožičného času