fb


Knižnica pre mládež mesta Košice oznamuje:

Pripravujeme pre  Vás
rodinný literárny
festival  Číta celá rodina (20. - 21.10.2017)
výstavu Zázrační hrdinovia Petra Uchnára a výstavu knižničných ilustrácií Ľuboslava Paľa, Kde bolo tam bolo