fb


Knižnica pre mládež mesta Košice oznamuje:

- V stredu 17.1.2018 bude pobočka na Námestí Jána Mathého 1 v OD Mier od 13.00 hod. ZATVORENÁ

- V sobotu 27.1.2018 o 10.00 hod. v LitParku prezentácia knihy Šaman od jazera Wakante