fb

Všeobecné informácie

Fantasy knižný klub je určený mladým čitateľom Knižnice pre mládež mesta Košice vo veku od 12 -18 rokov, ktorí obľubujú fantasy literatúru. Stretnutia klubu prebiehajú raz mesačne (vo štvrtok) o 16.30 hod. v priestoroch pobočky Knižnice pre mládež mesta Košice – LitPark. Účasť na krúžku je podmienená platným čitateľským preukazom.

Cieľom tohto projektu je neformálne vzdelávanie tínedžerov, ktoré spojí rovesníkov so spoločnými záujmami a popri workshopoch o knižných fantasy novinkách ich naučí blogovať a písať aj pridávať knižné recenzie.

Ročný projekt vyvrcholí MiniFantasy festivalom v auguste 2016, kedy sa všetci spoločne zabavia s fantasy litaratúrou a vyhodnotia pokroky v blogovaní a recenzistike. Aktívnym členom knižnica garantuje zábavné stretnutia s rovesníkmi, pravidelné zasielanie informácií o najnovších fantasy-novinkách vo fonde a navyše možnosť prečítať si tieto novinky prednostne.

 

Prihláška

 

Fond na podporu umenia