Zobúdzanie fontány

2.mája 2013 o 10.00 hod. sa uskutoční XII. ročník rozprávkového zobúdzania fontány.  Toto obľúbené zábavno-súťažné dopoludnie tradične pripravuje Knižnica pre mládež mesta Košice v spolupráci s Mestskou časťou Košice – Sídlisko Ťahanovce a deťmi miestnych základných a materských škôl. Obyvatelia sídliska Ťahanovce a jeho návštevníci sa tak môžu tešiť na pestrý program, plný súťaží, spevu a tanca, ktorý vyvrcholí slávnostným spustením sídliskovej fontány.

Úprava cien

Pozor! S platnosťou od 1.2.2013 dochádza k úpravám poplatkov za omeškanie !
Poplatky za omeškanie

I. upomienka bez zasielania poštou

(po 3 dňoch od uplynutia konca výpožičnej doby) - 0,70 €

II. upomienka zaslaná poštou

Čítať ďalej: Úprava cien

Novinka

Web
Milé deti, želáme vám, aby ste na našej 
novej stránke našli veľa zaujímavostí !!