fb

Deň ľudovej rozprávky

Večerníčkové čítania

Knižnica pre mládež mesta Košice zaradila v mesiaci Marec 2013 do svojho programu rozprávkové podujatia venované Dňu ľudovej rozprávky (16. marec) - neoficiálnemu sviatku, ktorý sa viaže ku dňu narodenia Pavla Dobšinského (1828).

Život a tvorbu známeho zberateľa slovenských rozprávok si budú môcť deti a ich rodičia priblížiť formou obľúbených večerníčkových  čítaní. Tie ukazujú možnosti ako sa dá zatraktívniť dieťaťu čítanie, ale aj podčiarkujú dôležitosť čítania pre ich ďalší rozvoj.

Deň ľudovej rozprávky (16. marec) vznikol v rámci kampane Slovensko Dobšinskému, pri príležitosti 180. výročia jeho narodenia. Knihovníci v nej dostali možnosť navrhnúť svoj tip na knižničné oslavy narodenia Pavla Dobšinského a hlasovaním bol vybratý ten najlepší. Víťazný nápad sa zrodil v  Knižnici pre mládež mesta Košice a vznikla krásna tradícia Dňa ľudovej rozprávky.

Večerníčkové čítania budú prebiehať na našich pobočkách vždy so začiatkom o 17.00 hodine.

PROGRAM:


14.3. Pýtate sa múdre hlávky, kadiaľ vojsť do rozprávky?, večerníčkové čítanie pre deti a ich rodičov, tvorivé dielne a súťaže, ZŠ Jenisejská.
15.3. Kde bolo tam bolo, žil jeden kráľ, večerníčkové čítanie pre rodičov a deti, tvorivé dielne a súťaže, ZŠ Družicová
15.3. Nám sa ešte nechce spať - Deň ľudovej rozprávky budeme mať - večerníčkové čítanie rozprávok P. Dobšinského pre deti a ich rodičov spojené s tvorivými dielňami, ZŠ Bruselská.
20.3. Nám sa ešte nechce spať - Deň ľudovej rozprávky budeme mať - večerníčkové čítanie rozprávok P. Dobšinského pre deti a ich rodičov spojené s tvorivými dielňami, ZŠ Maurerova.
20.3. Rozprávkové ľudové čriepky, večerníčkové čítanie rozprávok pre deti a ich rodičov, Nám. J.Mathého 1, OC Billa, Mier
21.3. Rozprávkové ľudové čriepky, večerníčkové čítanie rozprávok P.Dobšinského pre deti a ich rodičov, CZŠ Bernolákova
22.3. Rozprávkové ľudové čriepky, večerníčkové čítanie rozprávok pre deti a ich rodičov, ZŠ Sv. Marka Križina, Rehoľná 2, Košice-Krásna
22.3. Rozprávkam je do spevu, večerníčkové čítanie pre deti a ich rodičov, B. Němcovej 27, OC Merkur.

Fond na podporu umenia

Spýtajte sa knižnice