fb

"Čítajme si..." 2013

Aj tohto roku sa naša knižnica spolu s ostatnými knižnicami a školami po celom Slovensku zapojila do najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu "Čítajme si..." Toto podujatie, ktoré každoročne organizuje Linka detskej istoty, je určené pre jednotlivcov aj kolektívy detí základných škôl a osemročných gymnázií vo veku 6 - 15 rokov. 

6. ročník čitateľského maratónu prebiehal v utorok 4. jún 2013 v čase od 9.00 do 15.00 hod. v 20-tich našich pobočkách formou hlasného čítania z knihy Železný muž od Teda Hughesa v rozsahu jednej strany.  Za našu knižnicu sa ho zúčastnilo celkovo 2.772 čítajúcich detí.

Plagát - Pdf                 Fotogaléria

Fond na podporu umenia

Spýtajte sa knižnice