fb

Deň detí

S myšlienkou Medzinárodného dňa detí sa po prvýkrát stretávame v roku 1925 na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) v Ženeve, v Švajčiarsku. Cieľom je urobiť všetkým deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete U nás sa tento sviatok slávi od roku 1952, nikto však presne nevie prečo bol priradený práve k 1. júnu. Spolu so Slovenskom si tento deň osvojilo viac ako 21 krajín sveta.

V našej knižnici na deti čakajú atraktívne podujatia a sladké odmeny. Tie sú určené pre malých čitateľov ako ich zaslúžená odmena za lásku ku knihám a vzdelávaniu sa vôbec, ale aj napr. za prvú samostatne prečítanú knihu, za snahu a čitateľské pokroky. Chýbať nebudú overené večerníčkové čítania a zábavno-súťažné popoludnia aj knižničné novinky - potulky s dobrou knihou po prírode a skupinové čítania na lavičkách či v parkoch.

Program podujatí

Slniečko na motúze - alebo Oslavujme spolu

Centrálna požičovňa Knižnice pre mládež mesta Košice na Tajovského ul. č.9 - 29.máj 2013 v čase od 10.20 do 11.30 hod.
Hravé dopoludnie otestuje zručnosti a šikovnosť detí zo Spojenej školy na Vojenskej ul. č. 13. Nebudú chýbať súťaže a sladké odmeny, veď keď majú deti oslavu – tak poriadnu.

Poďme sa spolu hrať
Mimoškolská pobočka Knižnice pre mládež mesta Košice - Nezábudka na Poľovníckej ul. č. 8 - 30.máj 2013 v čase od 14.00 do 15.00 hod.
Súťaže a hádanky čakajú na deti Špeciálnej základnej školy na Inžinierskej ul. č 24 v rámci popoludnia venovanému deťom k ich dňu.

Ono nám je v knižnici pritesno!
Mimoškolská pobočka Knižnice pre mládež mesta na Boženy Němcovej 27, OC Merkur - 30.máj 2013 v čase od 10.00 do 11.30 hod.
Stretnutie detí nielen pre deti - predpoludnie s knihami a o knihách v uliciach mestskej časti Košice-Sever

Nám sa ešte nechce spať... my budeme oslavovať!
Školská pobočka Knižnice pre mládež mesta na ZŠ Bruselská - 31.máj 2013 v čase od 17.00 do 19.00 hod.
Večerníčkové čítanie pre malých prváčikov a ich rodičov zamerané na podporu čítania.

Modré z neba - alebo deti deťom
Školská pobočka Knižnice pre mládež mesta Košice na ZŠ Lechkého - 3.jún 2013 v čase od 13.30 do 15.00 hod.
Zábavno-súťažné popoludnie plné piesní, tancov a hier venované deťom a oslave Medzinárodného dňa detí.

 

Pod pirátskou vlajkou
Školská pobočka Knižnice pre mládež mesta Košice na ZŠ Družicová 4 - 5.jún 2013 v čase od 17.00 do 19.00 hod.
Večerníčkové čítanie pre malých pirátov, ktorí sa za získané zlaté dukáty vydajú hľadať stratený poklad.

Tajomný svet noci
Školská pobočka Knižnice pre mládež mesta Košice na ZŠ Belehradská - 7.jún 2013 v čase od 17.00 do 19.00 hod.
Večerníčkové čítanie pre tretiakov a ich rodičov, na ktorom sa dozvedia všetko o tom čo sa deje v noci. Ako žijú nočné zvieratka a aké sú slasti a strasti nočných povolaní. Podčiarknu sa pozitíva hlasného čítania a čítania s porozumením a nebudú chýbať súťaže a sladké odmeny.

Keď pôjdeš horou - alebo Putujeme Chodníkom zvedavých myšiek 
Mimoškolská pobočka Knižnice pre mládež mesta Košice na Nám. J.Mathého 1 pripravila I. ročník čítania v prírode na motívy knihy Ľ Ondrejova - 17.jún 2013 v čase od 8.00 do 12.00 hod. si prváčikovia zo ZŠ Polianska otestujú svoje vedomosti o prírode získané z kníh cestou po lesnom chodníčku na Alpinku.

Fond na podporu umenia

Spýtajte sa knižnice