Skrátenie otváracích hodín

Knižnica pre mládež mesta Košice, Tajovského 9, 043 64 Košice

oznamuje svojim používateľom, že z dôvodu vysokých teplôt (v zmysle vyhlášky MZ SR č. 544/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci) budú v dňoch 8. a 9. augusta 2013 skrátené otváracie hodiny nasledovne: 

8. augusta 2013 - ZŠ Družicová 4, otvorené do 14.00 hod.

9. augusta 2013 - ZŠ Družicová 4, OC Merkur, B.Němcovej 27, otvorené do 14.00 hod.

Fond na podporu umenia