Kultúrne poukazy 2014

Vážení čitatelia a používatelia knižnice,

dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci realizácie  dotačného systému Ministerstva kultúry SR pre rok 2013 môžu žiaci, študenti a pedagogickí zamestnanci využiť KULTÚRNE POUKAZY 2014 na úhradu členského poplatku aj v našej knižnici. a to vo všetkých našich pobočkách.

Formou poukazu je možné uhrádzať aktuálne splatné členské. Dovoľujeme si upozorniť, že ak je výška príslušného členského vyššia ako cena kultúrneho poukazu, zvyšný rozdiel uhradí držiteľ poukazu v hotovosti. Ak je cena za poskytnutú službu nižšia ako cena kultúrneho poukazu, nevydáva sa z neho žiadna suma. Farebne odlíšený poukaz označený textom: „kino alebo ľubovoľné podujatie“ – nemôžeme akceptovať ako zápisné za čitateľa.

Vzhľadom na nutnosť včasného nahlásenia všetkých kultúrnych poukazov vyzbieraných kultúrnymi inštitúciami počas roka 2014 a na spracovanie údajov v systéme môžu žiaci, študenti a pedagógovia použiť Kultúrne poukazy 2014 do 1.11.2014.

 

Fond na podporu umenia