Ľúbostnato a Marián Hatala

Kedy: Štvrtok 26. septembra 2013 o 10.00 hod.

Kde: Centrálna požičovňa Knižnice pre mládež mesta Košice na Tajovského 9 v Košiciach.

Stretnutie študentov Gymnázia Milana Rastislava Štefánika a Gymnázia, Šrobárova 1 s básnikom a prekladateľom Mariánom Hatalom (1958), ktorý predstaví svoju novú básnickú zbierku Ľúbostnato, odzrkadľujúcu intímny vzťah muža a ženy.

Fond na podporu umenia