Dni detskej knihy 2014


Dni detskej knihy 2014  od 8.4. do 10.4.2014

Podujatie, ktoré sa každoročne organizuje vždy v inom regióne Slovenska. Aktuálny ročník sa bude konať v Košiciach. Hlavným organizátorom je BIBIANA – Medzinárodný dom umenia Bratislava, SkBBY – Slovenská sekcia Medzinárodnej únie pre detskú knihu (SkBBY) a na regionálnej úrovni je organizátorom Knižnica pre mládež mesta Košice. Inšpiráciou tohto podujatia je Medzinárodný deň detskej knihy, ktorý si medzinárodná verejnosť pripomína 2. apríla v deň narodenia rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Program tvoria odborné semináre, besedy, propagácia a podpora čítania detí a mládeže. Jednotlivé podujatia, na ktoré zavítajú známi slovenskí spisovatelia a ilustrátori pre deti a mládež budú prebiehať vo všetkých 23 pobočkách knižnice. Ako pridaná hodnota Dní detskej knihy prebehne seminár pre učiteľov a knihovníkov, ale aj rodičov so zameraním na  podporu čitateľskej gramotnosti a na prácu s detským čitateľom. Súčasťou podujatia bude aj sprístupnenie putovnej výstavy Osmijankovo veľké literárne stopovanie, ktorá potrvá až do konca mája (8.4. – 31.5.2014). Inštalácia výstavy vychádza z výtvarných návrhov ilustrátora Vlada Krála a výtvarnú kompozíciu stvárnila výtvarníčka Silvia Sekelová.  

Program seminára     Plagát     Posolstvo Dňa detskej knihy 2014    Posolstvo plagát

Za Medzinárodný deň detskej knihy sa považuje 2. apríl, deň narodenia významného autora rozprávok, dánskeho spisovateľa Hansa Christiana Andersena (2.4.1805 - 4.8.1875). Ten pochádzal z chudobnej rodiny a po neúspešnom pokuse o hereckú dráhu začal písať poéziu i prózu - beletriu a cestopisy -, známy je najmä svojou tvorbou rozprávok. Napísal ich 156, témy čerpal z ľudových tradícií i bežného života.

Po prvýkrát bol Medzinárodný deň detskej knihy vyhlásený v roku 1967 Medzinárodným výborom pre detskú knihu (International Board on Books for Young People – IBBY). Účelom je podpora vydávania hodnotných kníh pre deti na celom svete a ich sprístupňovanie. Cieľom je podnietiť lásku detí ku knihám, lásku k slovu, čítaniu, materinskému jazyku, literatúre, aby sa kniha stala ich každodennou súčasťou života. Odporúča sa deň osláviť čítaním rozprávok deťom, darovaním novej knihy alebo návštevou knižnice. Medzi ďalšie ciele IBBY patrí združovanie organizácií a jednotlivcov z celého sveta s tým, aby sa podporovalo vydávanie a rozširovanie hodnotných detských kníh, ďalej poskytovanie pomoci a prípravy pracovníkov, ktorí sa venujú literatúre pre deti a mládež, a v neposlednom rade aj stimulovanie výskumných prác v oblasti detskej literatúry na univerzitách.
IBBY udeľuje každé dva roky Cenu Hansa Christiana Andersena za významný prínos v tvorbe pre deti a mládež spisovateľovi (od roku 1956) a ilustrátorovi (od roku 1966). Ceny odovzdáva dánska kráľovná. V roku 2012 získali Cenu Hansa Christiana Anderse za literárnu tvorbu María Teresa Andruetto z Argentíny a Peter Sís z Českej republiky za ilustračnú tvorbu.

 

Fond na podporu umenia