fb

Vrátenie zapožičaných kníh bez sankčných poplatkov

Knižnica pre mládež mesta Košice oznamuje, že v rámci trvania Týždňa slovenských knižníc t.j. v dobe od 31.03. do 06.04.2013 upustí od vyberania sankčných poplatkov, to znamená, že všetci čitatelia, ktorí sú v omeškaní s vrátením zapožičaných kníh, alebo časopisov a prídu ich do knižnice vrátiť v tomto týždni nemusia zaplatiť upomienky za omeškanie.

Fond na podporu umenia

Spýtajte sa knižnice