fb

Dni mesta Košice 2014 s knižnicou

Knižnica pre mládež mesta Košice v rámci osláv Dní mesta pripravuje pre svojich čitateľov viacero zaujímavých podujatí. Nebudú chýbať už tradičné májové podujatia, ktorými sú zobúdzanie sídliskovej fontány a slávnostné vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže, no knižnica pripravila aj rodinné zábavné dopoludnie v rámci akcie Míľa pre mamu a súťažno-poznávacie podujatie pre žiakov II. stupňa základných škôl.

FOTOGALÉRIA

Prvým podujatím knižnice v rámci osláv bude slávnostné vyhlásenie výsledkov XIX. ročníka literárnej súťaže pre mladých začínajúcich autorov Literárne Košice Jána Štiavnického, ktoré sa uskutoční 6. mája 2014 o 10,00 hod. v pobočke LitPark, v areáli Kasární/Kulturpark na Kukučínovej 2 v Košiciach. 7. mája 2014 program pokračuje dvomi celomestskými podujatiami prebiehajúcimi paralelne v Starom meste a na Sídlisku Ťahanovce.
Centrum Starého mesta bude v čase od 9.00 do 13.15 hod. patriť žiakom II. stupňa základných škôl ZŠ Družicová a ZŠ Trebišovská, ktorí sa vydajú Po stopách novovekých Košíc. Ide o podujatie, počas ktorého sa osem družstiev, zostavených zo žiakov košických základných škôl, popasuje so siedmimi základnými a dvoma bonusovými súťažnými úlohami z histórie nášho mesta. Popri plnení týchto úloh spoločne navštívia najstaršiu košickú židovskú synagógu na Zvonárskej ulici, severnú vežu Dómu sv. Alžbety a potulky zakončia v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho na Hlavnej ulici. Záver podujatia bude patriť vyhodnoteniu a nadväzne aj vyhláseniu výsledkov súťaže. 
Americká trieda sídliska Ťahanovce v čase od 10.00 do 11.30 hod. ponúkne obyvateľom a návštevníkom tejto mestskej časti už XIII. ročník zobúdzania fontány pod názvom Všetky mamy tohto sveta. Príjemné chvíle v rámci zábavno-súťažného programu pripravili knihovníčky školských pobočiek knižnice na ZŠ Bruselská, Belehradská a Juhoslovanská v spolupráci s Mestskou časťou Košice – Sídlisko Ťahanovce a deťmi miestnych základných a materských škôl. Všetci prítomní sa spoločne pokúsia prebudiť fontánu z dlhého zimného spánku a vyslovením čarovného vyznania: „Mami, ľúbim ťa!“ do neviditeľného srdiečkového telefónu.
Záver týždňa je určený celým rodinám. Sobotňajšie dopoludnie 10. mája 2014 v čase od 9.00 do 12.00 hod. ponúkne v rámci prebiehajúcej Míle pre mamu zážitkové čítania, tvorivé dielne, hru stolových spoločenských hier a burzu kníh v pobočke knižnice LitPark na Kukučínovej 2.

Program:

  • 6. máj 2014; 10.00 – 11.30 hod.; Literárne Košice Jána Štiavnického, pobočka LitPark, Kukučínova 2, Košice
  • 7. máj 2014 ; 9.00 – 13,15 hod.; Po stopách novovekých Košíc, centrum Starého mesta, Košice; 10.00 – 11,30 hod.; Všetky mamy tohto sveta, prebúdzanie fontány, Americká trieda, Sídlisko Ťahanovce
  • 8. máj 2014 ; 8.00 – 15.00 hod.; Košický guláš, Katova bašta, Hrnčiarska 7
  • 10. máj 2014; 9,00 – 12.00 hod.; Míľa pre mamu, zábavné rodinné dopoludnie, pobočka LitPark, Kukučínova 2, Košice

Fond na podporu umenia

Spýtajte sa knižnice