XIX. ročník súťaže Literárne Košice Jána Štiavnického - vyhlásenie výsledkov

Dňa 6.5.2014 o 10.00 hod. sa v pobočke LitPark na Kukučínovej 2 v Košiciach uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov XIX. ročníka súťaže Literárne Košice Jána Štiavnického.

Do súťaže sa zapojili nielen žiaci z Košíc a blízkeho okolia, ale aj z Humenného, Starej Ľubovne, Popradu, Svinnej či Plavnice. Celkovo bolo doručených 223 súťažných prác z toho 122 v próze a 101 v poézii. Oceneným autorom diplomy a knižné ceny prišli odovzdať zástupcovia odbornej poroty Mgr. Markéta Andričíková, PhD. za prózu a Doc. PhDr. Marián Andričík, PhD. za poéziu.

FOTOGALÉRIA

 Výsledky súťaže v POÉZII: 

  • Celkom sa mi poplietol jazyk (hodnotil Mgr. et Mgr. Ján Gavura, PhD.)

1. miesto: neudelené
2. miesto: Anna Pasterňáková (ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice), Zuzana Vargová (ZŠ Bruselská 18)
3. miesto: Gabriela Ungvölgyiová (ZŠ Bruselská 18, Košice), Katarína Kundrátová (ZŠ Bruselská 18, Košice), Lea Turčaníková (ZŠ Staničná 13)
Čestné uznanie:
Matúš Stašík (Spojená škola sv. Košických mučeníkov Čordákova 50, 040 23 Košice), Dominika Gajdošová (ZŠ Krosnianska 4), Nina Nálepková (Základná škola, Polianska 1)

  • Moja mama je z Venuše a otec z Marsu (hodnotil Mgr. et Mgr. Ján Gavura, PhD.)

1. miesto: Benjamín Janovič (ZŠ Považská 12, 04011 Košice)
2. miesto: Lukáš Růžička (ZŠ Gemerská 2, Košice)
3. miesto: Júlia Platková (ZŠ s MŠ Plavnica), Danka Marciová (ZŠ Krosnianska 2, Košice)
Čestné uznanie: Terézia Bandúrová (Základná škola, Polianska 1, Košice), František Vaľko (ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice)

  • Troll v trolejbuse (hodnotil Doc. PhDr. Marián Andričík, PhD.)

1. miesto: Melinka Dzurušová, 5.A, ZŠ Trebišovská, Košice: Troll v trolejbuse
2. miesto: Michal Kunder, 8.A, ZŠ Považská 12: Troll v trolejbuse
3. miesto: Slavomír Šimko, 8. ZŠ Školská 10, 044 20 Malá Ida: Troll v trolejbuse
Čestné uznanie:
Filip Kurka, 8., ZŠ, Školská 10, 044 20 Malá Ida: Troll v trolejbuse
Karim Hamdan, 8., ZŠ Bruselská 18: Troll v trolejbuse
Karolína Lojeková, Spojená škola, D. Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad: Troll v trolejbuse
Zuzana Vargová, ZŠ Bruselská 18 : Problémový troll
Karin Schmögnerová, VIII.C, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18: Troll v trolejbuse
Diana Csizmárová, 10r., ZŠ Gemerská 2, Košice: Troll cestovateľ
Adam Machata, 6.B, ZŠ Kežmarská 28, Košice : Troll v trolejbuse

Výsledky súťaže v PRÓZE: 

  • Celkom sa mi poplietol jazyk (hodnotil PhDr. Peter Karpinský, PhD.)

1. miesto: Lukáš Lipčák – ZŠ Bruselská 18, Košice
2. miesto: Lucia Líšková – Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice
3. miesto: Jozef Zoričák – ZŠ Bruselská 18, Košice
Čestné uznanie:
Peter Bezeg – ZŠ Bruselská 18, Košice, Igor Čečetka – ZŠ Trebišovská 10, 04011 Košice
Katarína Fabianová – Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Gorazda, Juhoslovanská 2, Košice, Kristína Badáňová – ZŠ s MŠ Nálepkovo

  • Moja mama je z Venuše a otec z Marsu (hodnotil PhDr. Peter Karpinský, PhD.)

1. miesto: Jana Rojtášová – ZŠ Bruselská 18
2. miesto: Martina Suchá – ZŠ Staničná 13, Košice
3. miesto: Natália Timaniková – ZUŠ J. Melkoviča, Okružná ul. č. 9, 064 01 Stará Ľubovňa
Čestné uznanie:
Klaudia Kováčová – ZŠ Krosnianska 2, Košice, Jozef Ruzsinszki – ZŠ, Školská 10, 044 20 Malá Ida, Ema Krajčíová – Základná škola Bruselská 18, Košice
Sonia Sabovčíková – ZŠ Staničná 13, Košice

  • Troll v trolejbuse (hodnotila Mgr. Markéta Andričíková, PhD.)

1. miesto: Šimon Bučko, Základná škola, Bruselská 18: Troll Emil
2. miesto: Daniel Mantič, ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice: Ja môj zelený kamoš
3. miesto: Dana Dupkalová, ZŠ Kežmarská 28,Košice: Troll v trolejbuse
Čestné uznania:
Klára Čakanišinová, 7.tr., ZŠ Krosnianska 2, Košice: Troll v trolejbuse, Filip Tomko, 5.B, ZŠ Trebišovská 10: Troll v trolejbuse, Peter Bezeg, 8.A, ZŠ Bruselská 18, Košice: Kamarát Trolo

 

Fond na podporu umenia