fb

Čítajme si 2014

Knižnica pre mládež mesta Košice aj tento rok podporí projekt „ČÍTAJME SI“, ktorý už po siedmykrát úspešne organizuje Linka detskej istoty pri SV pre UNICEF.
Ide o čitateľský maratón, v rámci ktorého sa deti pokúsia o prekonanie minuloročného celoslovenského rekordu, ktorého sa zúčastnilo až 36 321 detí vo veku od 6 až 15 rokov, kým v roku 2012 ich bolo 35 542.
Snahou organizátorov akcie je zapojiť čo najväčší počet detí do aktivity, ktorá im poskytuje činnosť vo chvíľach voľna, podporuje ich fantáziu a prehlbuje cítenie. Do podujatia sa zapájajú knižnice a školy po celom Slovensku s cieľom motivovať k čítaniu kníh a k pravidelným návštevám knižníc. Aktuálny 7. ročník projektu bude prebiehať vo štvrtok 5. júna 2014 od 9.00 do 15.00 hodiny a tvárou projektu je už tradične pani Oľga Feldeková, prozaička, novinárka, dramaturgička a známa humoristka.

Čítať sa bude v Nezábudke na Poľovníckej 8, LitParku na Kukučínovej 2,  na Humenskej 9, na Boženy Němcovej 27 a ďalej na školských pobočkách - ZŠ Belehradská, ZŠ Bruselská, ZŠ Bukovecká,  ZŠ Čordákova, ZŠ Družicová, ZŠ Fábryho, ZŠ Lechkého, ZŠ Jenisejská, ZŠ Krosnianska 2, Krosnianska 4, ZŠ Maurerova. Čítať môžu prísť celé školské kolektívy, ale aj jednotlivci.

Zoznam literatúry pre aktuálny ročník

Fond na podporu umenia

Spýtajte sa knižnice