fb

Deň ruského jazyka v LitParku

Knižnica pre mládež mesta Košice a Zväz Rusov Košice pozývajú na 3. ročník osláv Dňa ruského jazyka, ktorý sa uskutoční 6. júna 2014 o 10.00 hod. v priestoroch pobočky knižnice LitPark na Kukučínovej 2 v Košiciach.
Ruský jazyk patrí medzi desiatku najrozšírenejších jazykov sveta, ktorý zjednocuje viac ako 150 národov a národností. V súčasnosti ním rozpráva viac ako 278 miliónov ľudí po celom svete a pre 164 miliónov je ruština ich materinským jazykom.
Medzinárodný deň ruského jazyka sa viaže ku dňu narodenia jedného z najväčších ruských romantických básnikov a prozaikov Alexandra Sergejeviča Puškina (6.6.1799), ktorého diela boli preložené do desiatok jazykov a ktoré aj dnes dokážu spojiť ľudí rôzneho veku, národnosti a vyznania. V tento deň sa po celom Rusku uskutočňujú oslavy, koncerty a výstavy, ktoré každý rok navštevujú milovníci jeho literárneho umenia. Na námestiach a v múzeách sa recitujú básne, spomína sa jeho život a dielo.

Pozvánka

Fond na podporu umenia

Spýtajte sa knižnice