Spoznaj svoje dieťa

„Spoznaj svoje dieťa“ je názov kampane, ktorú spúšťa Nadácia pre deti Slovenska pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, aby prostredníctvom edukačnej kampane upozornila na potreby detí na Slovensku. Kampaň trvá od 30. mája do 30. júna 2014 a sprevádzajú ju rôzne aktivity zamerané na rodičov.

Spoločnosť sa mení a menia sa i naše deti v nej. Nie sú také, ako sme boli my, keď sme boli malí. Sú samostatnejšie, istejšie, majú veľký potenciál, denne čelia meniacim sa vzťahom i hodnotám. Pri správnej podpore vedia veľmi presne formulovať svoje požiadavky, pomenovať svoje potreby, hľadať a navrhovať adekvátne, často invenčné a veľmi kreatívne riešenia, ako aj zapojiť sa do ich praktickej realizácie.

Azda najčastejšia otázka, ktorú rodičia deťom kladú už od detstva je „Čím chceš byť?“. Rodičov často zaujíma, či vie dieťa spievať alebo tancovať, no existujú aj mnohé iné skryté talenty, ktoré je možno rozvíjať. Napríklad i to, že dieťa vie veľmi rýchlo povedať pointu vlastnej myšlienky. Často sa stáva, že rodičia ťažšie prijímajú úroveň schopností vlastných detí, čo vedie k rôznym experimentom. Pokúšajú sa dieťa umiestniť na rôzne záujmové činnosti a nie vždy to korešponduje s jeho skutočnými záujmami.
Kampaňou chceme rodičom povedať, aby brali deti také, aké sú, dávali im dostatok podnetov na rozvoj ich životných zručností. Jej súčasťou je webstránka www.spoznajsvojedieta.nds.sk, na ktorej sa môžu rodičia otestovať, či svoje dieťa poznajú. Je to veľmi jednoduché, stačí vyplniť interaktívny dotazník umiestnený na stránke. Súčasťou stránky sú však i odporúčania, či videá so psychológom a učiteľom, ktorí povedia o svojich skúsenostiach a ponúknu možnosti, ako svoje dieťa spoznať ešte viac.
Poznať Vaše dieťa Vám však umožnia i úprimný rozhovor, či spoločná činnosť, pri ktorej sa spolu zhovárate. Dobrým spôsobom môže byť i spoločná knižka.
I preto budú rodičia a deti počas celého mesiaca jún dostávať v jedenástich knižniciach na Slovensku, ale i v kníhkupectvách Martinus a predajni spoločenských hier ihrysko.sk záložky do knižiek.
Majú rodičom pripomenúť, že iba podpora jedinečnej osobnosti je spôsob, ako dieťa pripraviť na život, urobiť z neho človeka, ktorý bude pevne stáť na nohách a zároveň bude kráčať v živote za svojimi snami.

Veríme, že sa Vám kampaň bude páčiť a odpovie Vám na mnoho otázok.

www.spoznajsvojedieta.nds.sk
www.hodinadetom.sk

 Plagát poduajtia

Fond na podporu umenia