Komunitná knižnica 2014 - pozvánka

V Košiciach bude prebiehať celoslovenský seminár Komunitná knižnica, ktorého cieľom je upriamiť pozornosť knihovníkov na život v komunite a ponúknuť projekty, ktoré budú pre nich inšpiráciou. Témou tohtoročného seminára a workshopov bude KNIŽNICA-ČÍTANIE-RODINA.

Už VIII. ročník tohto projektu organizujú OZ KORÁLKY, Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, Verejná knižnica J. Bocatia v Košiciach, Knižnica pre mládež mesta Košice v dňoch 16. - 18.6.2014.

Plagát

Fond na podporu umenia