fb

ZDRAVÝ ŽIVOT V KNIŽNICI


Knižnica pre mládež mesta Košice pozýva na mesiac plný vedomostných kvízov, besied, hier aj zábavných súťaží, ktorých jednotným mottom bude „ZDRAVO ŽIŤ – MÚDRO ŽIŤ“.

Cyklus týchto zábavno-náučných podujatí prebiehajúcich v rámci projektu Zdravý život v knižnici je určený organizovaným skupinám všetkých vekových kategórií a bude prebiehať v pobočke LitPark v dňoch 12.9. – 12.10.2014.

Projekt má sprostredkovať deťom, mladým ľuďom aj seniorom priestor na vzájomné stretnutia, budovanie komunity, či zmysluplné trávenie voľna a chvíľ relaxu. Jeho cieľom je zároveň nenútenou formou oboznámiť účastníkov týchto podujatí s najnovšími informáciami o zdravom stravovaní, zdravom tele i duchu a v globále o potrebe zdravého spôsobu života. Pre menších budú pripravené hravé formy získavania týchto vedomostí a pre tých skôr narodených besedy a tematické kvízy. Všetky stretnutia sa budú odohrávať v novom mobilnom – TULILANDE.

Slávnostné zahájenie projektu, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Fondu zdravia mesta Košice, n. f.  sa uskutoční 12.9.2014 o 10,00 hod. v pobočke LitPark, Kukučínova 2, Košice za prítomnosti Renáty Lenártovej, viceprimátorky mesta Košice.

Záujem o účasť na podujatiach je nutné nahlásiť na tel. čísle: 0903 408 397, alebo mailom na  judita.dudasova(@)kosicekmk.sk. 

Fond na podporu umenia

Spýtajte sa knižnice