Vianočná knižka sa otvára v roku 2013

Knižnica pre mládež mesta Košice opäť pripravila pre svojich čitateľov sériu vianočných podujatí zameraných na podporu čítania pod názvom Vianočná knižka sa otvára. 

Projekt, ktorý prebieha každoročne vo všetkých pobočkách knižnice prináša pre čitateľov okrem stretnutí s tvorcami detskej literatúry aj množstvo sprievodných rozprávkových, zábavných i vzdelávacích podujatí. Aktuálny ročník projektu bude trvať od 2.decembra do 18.decembra 2013.

Hostia projektu
Nosnou časťou projektu sú podujatia pre celé školské kolektívy, ktoré sa budú niesť v krásnom vianočnom duchu a ktoré čitateľom sprostredkujú stretnutia so spisovateľmi Erikom Jakubom Grochom - autorom nádhernej knihy o priateľstve a domove, Tuláčik a Klára, Andreou Gregušovou - autorkou veselých príbehov Červík Ervín a Operácia Orech a iné dedkoviny, Danielom Pastirčákom - kazateľom a zároveň všestranným umelcom, Martou Hlušíkovou, ktorá nedávno vydala novú knihu Môj dedko rýchli šíp, Petrom Karpinským a jeho knižnou novinkou Kde asi rozprávka býva, ktorej súčasťou je aj CD-čko s detskými pesničkami. A samozrejme opäť nebude chýbať možno najčítanejšia súčasná slovenská autorka Gabriela Futová, ktorá má na svojom konte už 14 naozaj veľmi úspešných detských titulov. Pre tých starších a tínedžerov sú pripravené besedy s Gustávom Murínom - známym knihami o bratislavskom podsvetí, Pavlom Rankovom - autorom románov Matky a Stalo sa 1.septembra, ktorého naši čitatelia mohli stretnúť aj počas tohtoročného festivalu Mesiac autorského čítania a básnikmi Dalimírom Stanom a Martinom Vladom. Nebudú chýbať ani zahraniční hostia. Z Maďarska pricestujú Hajdu Ágota a Gáspar Ferenc z družobnej knižnice Mórica Zigmonda v Nyíregyháze, ktorí predstavia historické hudobné nástroje a Korunováciu kráľov deťom z košických škôl s maďarským vyučovacím jazykom.

Akú knihu pod stromček, alebo čo knižnica odporúča

Súčasťou projektu je vydanie bulletinu odporúčanej literatúry Vianočná knižka sa otvára 2013 určeného najmä rodičom a pedagogickým pracovníkom. Ide o publikáciu, ktorá má byť akýmsi pomocníkom v orientácii sa na aktuálnom knižnom trhu a tiež pri kúpe kvalitných knižných titulov pre deti pod vianočný stromček. Po obsahovej stránke je bulletin rozdelený do piatich blokov podľa cieľových vekových kategórií čitateľov (1 - 3 r., 4 - 6 r., 7 - 9 r., 10 - 12 r., 13 - 15 r.) a zároveň obsahuje stručnú anotáciu jednotlivých diel. Pri tohtoročnom výbere knižných titulov spolupracovali odborní pracovníci knižnice s Tiborom Hudičom, známym propagátorom čítania deťom a Prof. PhDr. Zuzanou Stanislavovou, CSc. z Prešovskej univerzity, odborným garantom bulletinu, ktorá je presvedčená, že: „Dobrá detská kniha v sebe spája nádej, vieru a lásku a to všetko symbolizujú aj Vianoce. Keďže k sebe dobrá detská kniha a Vianoce nerozlučne patria mali by sa stretávať pod vyzdobeným stromčekom každý rok.“ 

Bulletin je tak ako minulý rok k dispozícii bezplatne vo všetkých pobočkách knižnice.

Projekt finančne podporilo MK SR a Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky.

Fond na podporu umenia