Motivačné aktivity 2014

Knižnica pre mládež mesta Košice pripravila 4.ročník medzinárodného odborného seminára Motivačné aktivity s detským čitateľom, určeného knihovníkom a pedagógom Slovenska. Stretnutie detských pracovníkov prebiehalo v pobočke knižnice, LitPark na Kukučínovej 2 v Košiciach v dňoch 13. - 14. novembra 2014. 

 

Program dvojdňového seminára zahŕňal prednášky a prezentačné vystúpenia domácich a zahraničných lektorov zo Slovenska, Nemecka, Poľska a Čiech, ktorí do Košíc pricestovali s cieľom ponúknuť tipy na to ako sa dá podnietiť záujem o knihu a tiež ukázať, že samotné čítanie môže byť nielen poučné, ale súčasne aj príjemné, zábavné a stimulujúce.
Čítanie u detí podporuje nielen osvojenie si materinského jazyka, ale rozvíja u neho aj predstavivosť a slovnú zásobu. Je preukázateľné, že práve čitateľská gramotnosť a porozumenie k čítanému textu je cestou k ich úspechu v škole a neskôr aj v dospelosti. Práve preto sa snažíme pre pedagógov a knihovníkov pravidelne sprostredkovať zaujímavé odborné prednášky a prezentačné vystúpenia s cieľom podpory čítania, pri ktorých sa navzájom učíme ako sa dá byť kreatívnym v práci s detským čitateľom a zároveň ponúkame priestor na inšpiratívnu vzájomnú výmenu skúseností pre všetkých našich hostí. V aktuálnom ročníku seminár ponúkol účastníkom bohaté medzinárodné zastúpenie prednášajúcich lektorov. S príspevkami vystúpia Ines Galling z Medzinárodnej knižnice pre mládež, Mníchov, Agnieszka Dworak a Joanna Rozborska z Vojvodskej a mestskej verejnej knižnice, Rzeszov, ďalej Jana Vyskočilová z Mestskej knižnice, Sedlčany a Mariky Zadembskej z Mestskej knižnice, Třinec. Slovensko zastúpia Viera Némethová z Mestskej knižnice Petržalka, Bratislava, Božena Blaháčová a Silvia Kupcová z Hornonitrianskej knižnice, Prievidza a propagátor čítania Tibor Hujdič z Detského kníhkupectva Pána Mrkvu, ktorý príde odporučiť tie správne knihy vhodné do detských rúk. „Do zábavných hier s knihou a do podujatí motivujúcich k čítaniu už tradične zapájame aj deti zo základných a tentoraz aj z materských škôl. Aktuálne tu boli podujatia Veverička a jej priatelia, Dobrodružstvo v knižnici, Žabiak a cudzinec, Pitva knihy a Lož alebo pravda, ktoré názorne ukázali ako je možné aktívne zapájať deti do čítania, aby ich kniha oslovila. A zároveň tak prítomní mohli bezprostredne vidieť spontánne reakcie detí, ktoré čítanie jednoducho baví. 

Projekt podporili Ministerstvo kultúry SR, Slovenská asociácia knižníc, Bratislava a Goetheho inštitút, Bratislava.

Fotogaléria

Fond na podporu umenia