fb

Živé knižnice

Neformálna skupina mladých ľudí z Košického kraja Úspešní KomPraxáci
pozvala študentov košických stredných škôl na Živé knižnice s názvom Tichí hrdinovia, ktoré prebiehali v Knižnici pre mládež mesta Košice v dňoch 26.01.2015 v pobočke na Humenskej 9 a  27.01.2015 v pobočke LitPark, Kasárne/Kulturpark, na Kukučínovej 2, Košice.

 

Cieľom stretnutí bolo :

Zvýšiť informovanosť mladých ľudí o období počas 2. svetovej vojny a holokaustu a zvýšiť ich informovanosť o tom, kto sú to Spravodliví medzi národmi a poukázať na to, že s občianstvom sa viaže aj zodpovednosť.
Tieto ciele asi najlepšie vyjadrujú slová pani Evy Fleischner, katolíckej spisovateľky, ktorá sa vo svojich dielach zameriava práve na katolícko-židovské vzťahy a holokaust. "Čím viac sa dozvedáme o holokauste, z čoho vzišiel, ako bol uskutočňovaný... tým väčšia je možnosť, že sa staneme senzitívnejšími k neľudskosti a utrpeniu kdekoľvek sa vyskytnú."

Forma živých knižníc:

- Metódou živých knižníc je sprostredkovať príbehy o ľudskosti, ľudskej dôstojnosti, vyjadrení občianskeho postoja a prejavov tolerancie voči inej rase či náboženskému vyznaniu a zároveň ponúknuť možnosť dialógu a diskusie, ktoré sú aj základným princípom demokracie.
- Osobným kontaktom s priamymi účastníkmi udalostí II. svetovej vojny a holokaustu sa dozvedieť viac o živote v tomto období a o tom, čo znamená byť zbavený občianskych práv Vašou vlastnou krajinou.

Partnermi podujatia boli:

IUVENTA – Národná agentúra programu Mládež v akcii, Knižnica pre mládež mesta Košice, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Rada mládeže Košického kraja, Double Recordnig – video production

Plagát

Fotogaléria

Fond na podporu umenia

Spýtajte sa knižnice