Digitálna kronika knižnice

Knižnica pre mládež mesta Košice, ktorá vznikla roku 1955 a bola pôvodne založená výhradne pre čitateľov do 15 rokov v súčasnosti oslavuje svoju šesťdesiatku. Jej činnosť sa však už  neorientuje len na prácu s deťmi a mládežou, ale svoj program čoraz viac rozširuje o aktivity pre celé rodiny uvedomujúc si, že práve rodina je miestom kde sa u dieťaťa formuje vzťah ku knihe a k čítaniu.

Január odštartoval narodeninové oslavy

V rámci okrúhleho jubilea sa knižnica zaviazala svojich čitateľov a používateľov každý mesiac v roku prekvapiť a odmeniť  niečím novým.

Január okrem slávnostného zahájenia jubilejného 60. roku existencie  knižnice čitateľom priniesol slávnostné spustenie nového knižnično-informačného systému Clavius, sprostredkoval stretnutie Kamošov z webu, ktorí podporujú vzdelávanie a rozvoj talentu detí zo sociálne slabých rodín a vylúčených spoločenstiev a tiež stretnutie s tvorcami FF rádia pre mladých, ktorí prišli sprostredkovať informácie nielen o samotnom vysielaní rádia, ale aj o témach, ktoré v dnešnej dobe mladých ľudí zaujímajú. Január v knižnici privítal aj Tichých hrdinov, ktorí sa so študentmi stredných škôl formou metódy Živých knižníc podelili o tragické príbehy účastníkov udalostí II. svetovej vojny a holokaustu.

Február rekapituluje minulosť

Knižnica aj vo februári pokračuje s narodeninovými prekvapeniami. Tento mesiac prinesie čitateľom možnosť spoločne si s nami zacestovať v čase. Aktuálne je pre nich spustená elektronická podoba dvoch najstarších zachovaných kroník knižnice, v ktorých sa všetci môžu dozvedieť podrobnosti o jej založení, rozvoji a napredovaní od jej vzniku až po rok 1990. Zaujímavá je prvá kronika knižnice zahŕňajúca údaje od roku 1955 do roku 1969, ktorým knižnica naplnila svoj pätnásty rok činnosti. Sú v nej zachytené všetky historické informácie nielen o zamestnancoch, školeniach, revíziách a podujatiach, ale aj štatistiky o ktorých sa dá povedať, že v tom čase predstavovali akýsi druh rozboru činnosti tejto organizácie. V poradí druhá kronika pre roky 1970 až 1980 sa nezachovala. K jej nezvratnému poškodeniu došlo pri vytopení kancelárie, v ktorej sa kroniky nachádzali. 

Filmovým maratónom oslavy nekončia

Február okrem digitálnej kroniky navyše prinesie premietanie filmov 15. ročníka Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet, ktorým sa knižnica v spolupráci s občianskym združením Človek v ohrození zapája do projektu Premietaj aj ty. Samozrejme ponuka knižnice týmto ani zďaleka nekončí a už v marci ponúkne ďalšie atraktívne aktivity, ktorými v rámci osláv odmení svojich čitateľov.

Knižnica na košických cestách

S Knižnicou pre mládež mesta Košice čítajú a rastú obyvatelia Košíc a blízkeho okolia už 60 rokov. Radosť z toho, že má stále viac užívateľov a priaznivcov sa knižnica rozhodla prejaviť aj veľkoplošnou výzdobou, s ktorou sa Košičania budú môcť počas roka 2015 “odviezť“ na viacerých mestských autobusových linkách. Budú to autobusy číslo 13,16,29,31 a 34. Ide o akýsi pozdrav a poďakovanie čitateľom, pre ktorých je knižnica stále tu a pre ktorých sa oplatí vymýšľať stále nové a atraktívne formy práce s knihou. 

Kronika

 

 

 

Fond na podporu umenia