Literárne Košice Jána Štiavnického - XX. ročník

Kto sa môže zúčastniť:

- Žiak 5. – 9. ročníka základných škôl
- Žiak 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií

Témy pre poéziu a prózu pre rok 2015:

- Pán Fejsbúk mi diktuje, čo mám robiť
- Navštívil ma Malý princ
- V našej škole sa dejú čudné veci

Súťažné práce je potrebné odoslať v elektronickej podobe najneskôr do 2. apríla 2015 na adresu: sutazekniznica (@) gmail.com

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže: 4. máj 2015 o 10.00 hod. v pobočke LitPark, areál Kasární/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice.

 

Porota:

- Andričík Marián, doc., PhDr., PhD. Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
- Andričíková Markéta, Mgr., PhD. Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
- Gavura Ján, doc., Mgr. et Mgr., PhD. Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
- Karpinský Peter, PhDr., PhD. Katedra slovenského jazyka, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Formálna úprava literárnych prác:

- Formát strany: A4 (297 mm x 210 mm)
- Okraje textu: normálne, t.j. – 2,5 cm zhora; 2,5 cm zdola; 2,5 cm zľava; 2,5 cm sprava
- Riadkovanie: 1,5
- Veľkosť písma: 12 bodov, typ písma Times New Roman
- Rozsah strán:
Próza - maximálne 5 normostrán
Poézia – maximálne 4 normostrany
- Povinné údaje na 1. strane: Meno a priezvisko žiaka, názov témy, Meno pedagóga, Názov školy, Trieda, Vek

Plagát

 

Fond na podporu umenia