fb

Odborný seminár o školských knižniciach 2015

Povinné evidencie školskej knižnice aj prostredníctvom knižnično-informačných systémov. Aj o tejto téme budú diskutovať účastníci celoslovenského seminára, ktorý sa zameriava na vedenie odborných evidencií a elektronizáciu výpožičného systému.

Odborníci predstavia aj knižnično-informačné systémy Clavius a Proflib či knižnično-informačný systém pre malé a stredné knižnice. Podujatie sa uskutoční 26. marca 2015 v priestoroch Knižnice pre mládež mesta Košice na Kukučínovej ulici v Košiciach so začiatkom o 10.00 hod.

Seminár organizuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s Knižnicou pre mládež mesta Košice a určený je predovšetkým pre školských knihovníkov.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať do 20. marca 2015 na stránke Slovenskej pedagogickej knižnice.

POZVÁNKA

 

Fond na podporu umenia

Spýtajte sa knižnice