fb

Veľká letná súťaž - Moja prázdninová pohľadnica

Knižnica po prvýkrát vyhlasuje veľkú letnú súťaž Moja prázdninová pohľadnica. Touto formou sa chce so svojimi čitateľmi podeliť o ich prázdninové zážitky, na ktorých ich určite sprevádzajú aj dobré knihy. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci čitatelia bez rozdielu. Stačí ak knižnici, alebo svojej obľúbenej knihovníčke napíšu krátky prázdninový pozdrav na akúkoľvek aj vlastnoručne vyrobenú pohľadnicu.

Kto sa do súťaže zapojí môže získať zaujímavú knižnú cenu. Stačí ak svoj prázdninový pozdrav doručí do 31.8.2015 a nezabudne na ňom uviesť celé svoje meno, adresu a tiež názov knihy, ktorá mu toto leto spríjemnila. Pohľadnice je možné poslať poštou na adresu knižnice, alebo ich doručiť osobne do ktorejkoľvek z pobočiek, alebo ju vhodiť do biblioboxu, ktorý sa nachádza pred areálom Kasární/Kulturpark pri vchode z Kukučínovej ulice. 

Plagát

Ako na to?

1. Kúp alebo sám vyrob prázdninovú pohľadnicu.

2. Napíš na ňu pozdrav pre svoju knižnicu (knihovníčku), dopíš názov knihy alebo kníh, ktoré s tebou prázdninovali a nezabudni sa podpísať celým menom.

3. Pohľadnicu:
- Pošli na adresu - Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 043 59 Košice
- Osobne odovzdaj v jej pobočkách:
Boženy Němcovej 27, OC Merkur
Humenská 9, Košice,
LitPark, Kukučínova 2, Košice
Nám. Jána Mathého 1, OD Mier
Nezábudka, Poľovnícka 8, Košice
ZŠ Družicová 4
- Vhoď do Biblioboxu

* Všetci, ktorí sa najneskôr do 31.8.2015 formou pohľadnice podelia o svoje prázdninové zážitky budú zaradení do zlosovania o knižnú cenu. Výherca bude vyhlásený v septembri 2015.

Fond na podporu umenia

Spýtajte sa knižnice