fb

Súťaž MAČ 2015 - II. kolo

Súťažné otázky II. kola:

1. Kto napísal román o "Kráľovi Šumavy?

2. Z ktorého mesta pochádza Uršula Kovalyk? 

Svoje odpovede posielajte najneskôr do 19.7.2015 na adresu sutazekniznica @ gmail.com, predmet: Súťaž MAČ - II. kolo s uvedením celého mena a adresy. Výherca bude vylosovaný 20.7.2015 o 18.00 hod. na literárnom čítaní, Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice.

Fond na podporu umenia

Spýtajte sa knižnice