Súťaž MAČ 2015 - III. kolo

Súťažné otázky III. kola:

1. Čo znamená "stanislavský fenomén"?

2. Kto založil básnické zoskupenie Bu-Ba-Bu?

Svoje odpovede posielajte najneskôr do 27.7.2015 na adresu sutazekniznica @ gmail.com, predmet: Súťaž MAČ - III. kolo s uvedením celého mena a adresy. Výherca bude vylosovaný 27.7.2015 o 18.00 hod. na literárnom čítaní, Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice.

Fond na podporu umenia