Súťaž MAČ 2015 - IV. kolo

Súťažné otázky IV. kola:

1. Ktorý z autorov píše reportáže o problémoch súvisiacich s konfliktom na východe Ukrajiny?

2. Ktorý región opisuje vo svojich dielach Natalka Sňadanko?

Svoje odpovede posielajte najneskôr do 31.7.2015 na adresu sutazekniznica @ gmail.com, predmet: Súťaž MAČ - IV. kolo s uvedením celého mena a adresy. Výherca bude vylosovaný 27.7.2015 o 18.00 hod. na literárnom čítaní, Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice.

Fond na podporu umenia