fb

Moja prázdninová pohľadnica - výhercovia súťaže

Všetci tí, ktorí sa najneskôr do 31.8.2015 formou letnej pohľadnice s nami podelili o svoje prázdninové zážitky boli zaradení do zlosovania o knižné ceny. Celkovo sa nám do súťaže zapojilo 80 čitateľov, ktorým týmto ďakujeme, že s nami čítajú.

Výhercovia boli vylosovaní Alenou Wagnerovou, ilustrátorkou a viceprimátorkou mesta Košice, Renátou Lenártovou na vernisáži výstavy Strapoškove farbičky, ktorá sa uskutočnila dňa 9.9.2015 v pobočke Litpark. 

Gratulujeme výhercom súťaže: Terezke Dudovej z pobočky Humenská 9, Blažene Ihnátovej a Arturovi Pankuchovi z pobočky Nám. Jána Mathého 1, OD Mier.

Knižné odmeny im budú odovzdané na ich domovských pobočkách.

Fond na podporu umenia

Spýtajte sa knižnice